จิกทุกโค้ง ซับแรงกระแทก อัดน้ำหนักได้ทุกงาน ต้อง WINSOFT แกน 20 มิล

จบทุกปัญหาสิงกระบะ แค่จักโช๊ค แกน 20 มิลจิกทุกโค้ง ซับแรงกระแทก อัดน้ำหนักได้ทุกงาน ต้อง WINSOFT

1.รถกระบะมาตรฐาน ราคาต้นละ 1,650 บาท (รุ่นเก่า)

2.โช๊คโหลด แกน 20 มิล ต้นละ 1,890 บาท (รุ่นเก่า)

3.โช๊คยกแกน 20 มิล ต้นละ 1,890 บาท (รุ่นเก่า )

4.โช๊ครุ่นใหม่ปรับปริ๊นเลื่อนสูงต่ำได้ ในกระบอกเดียว ต้นละ 2,200 บาท

(ราคานี้ฟรีค่าแรงติดตั้ง)

หมวดหมู่:

รายละเอียด

จบทุกปัญหาสิงกระบะ แค่จักโช๊ค แกน 20 มิลจิกทุกโค้ง ซับแรงกระแทก อัดน้ำหนักได้ทุกงาน ต้อง WINSOFT

1.รถกระบะมาตรฐาน ราคาต้นละ 1,650 บาท (รุ่นเก่า)

2.โช๊คโหลด แกน 20 มิล ต้นละ 1,890 บาท (รุ่นเก่า)

3.โช๊คยกแกน 20 มิล ต้นละ 1,890 บาท (รุ่นเก่า )

4.โช๊ครุ่นใหม่ปรับปริ๊นเลื่อนสูงต่ำได้ ในกระบอกเดียว ต้นละ 2,200 บาท

(ราคานี้ฟรีค่าแรงติดตั้ง)